Entegre Yönetim Sistemi Genel Politikası


Tomarok Mühendislik ve Danışmanlık A.Ş ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

 • Tabii olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan gereksinimleri sağlamayı,
 • Sisteme aykırı davranışlarda bulunan kurum içi veya dışı kişi ve tüzel kişiliklerle, ilgili yasal ve düzenleyici mevzuat ve şirket prosedürleri kapsamında yaptırımları uygulamayı,
 • Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
 • Sahip olduğumuz tecrübe ve kullandığımız son teknolojiler ile tüm bilgi birikimimizi müşterilerimizin gelişmesi ve büyümesi için paylaşmayı,
 • Müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile karşılıklı güven ve dürüstlük çerçevesinde ilişkilerimizi geliştirmeyi,
 • Müşteri talep ve şikayetlerine duyarlılık göstermeyi açıklık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri çerçevesinde değerlendirmeyi ve en kısa sürede çözümlemeyi,
 • Sektörün izlediği gelişim sürecini anlayarak, değişen ihtiyaçlara çözüm sunmayı ve değişimi yönlendirmeye çalışmayı,
 • Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
 • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
 • Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
 • Çalışan yetkinliklerini geliştirecek eğitimleri sağlamayı,
 • Kalite yönetim sisteminin aktif yapısı içerisinde; hizmet kalitesini sürekli arttırarak, müşterilerimizle kurulan ilişkilerin ve memnuniyetin sürekliliğini sağlamayı,
 • Başlanan her projeyi zamanında, istenen kalitede ve bütçe sınırları içinde eksiksiz tamamlamayı,
 • Faaliyetlerimiz için gerekli olan kaynakları sağlamayı,
 • Yönetim sistemlerinin performansını proses yaklaşımı içinde sürekli iyileştirmeyi,

Taahhüt eder.

Kalite Yönetimi
Kalite Yönetimi
Tomarok Engineering
Copyright © TOMAROK 2022

Get in Touch

King Plaza Atom Sokak, No:18, Kat 5,
Şişli/İstanbul - Türkiye

Contact us

contact@tomarok.com
+90 (212) 217 03 85